ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իրական վինիրներ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիր

«Իրական վինիրներ» թեմայով գիտաբժշկական սեմինարի ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 27, 2018թ., ք․ Երևան

Ծրագիր