ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական էնտոմոլոգիա (միջատաբանություն), կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Բժշկական էնտոմոլոգիա (միջատաբանություն), կենդանի փոխանցողներ և պայքարը նրանց դեմ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 12 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր