ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական գործունեության իրավական ապահովումը» թեմայով դասընթաց

2024թ. կրկնողաբար, ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ • Թիրախային լսարան՝ միջին բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ նվազագույն 10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ․ • դասընթացավար Ալիսա Կճանյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ (011)30-00-88

Ծրագիր