ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները»

2023 թ-ից (պարբերաբար) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Կոլոպրոկտոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման ժամանակակից եղանակները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ պրոկտոլոգներ, վիրաբույժներ, գաստրոէնտերոլոգներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 41 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր