ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդիալիզի տեխնիկա»

2023 (պարբերաբար) Երևան քաղաքում և առցանց («ZOOM» հարթակում) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամի» կողմից կանցկացվի «Հեմոդիալիզի տեխնիկա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքի բուժքույրեր։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 14 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր