ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ալերգիկ ռինիտ եվ ասթմա» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար ք. Երևան (ԵՊԲՀ, Կլինիկական իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի ամբիոն) Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 30.10-10.11. • Թիրախային լսարան՝ ալերգոլոգներ-իմունոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 18 տեսական և ՇՄԶ 30 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Արմինե Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և ՇՄԶ 15 գործնական կրեդիտ, Սոնա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և ՇՄԶ 15 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր