ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քնի գիտություն և քնի բժշկություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Քնի գիտություն և քնի բժշկություն» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր