ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հենարանի հասկացողությունը օրթոդոնտիայում» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ–ի մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 13․11-24․12 • Թիրախային լսարան՝ օրթոդոնտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում՝ 1–15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Հրանտ Տեր-Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 4 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Միքայել Նալբանդյանին ՇՄԶ 2 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, Քրիստինե Մարգարյանին ՇՄԶ 13 գործնական կրեդիտ, Տաթևիկ Բարսեղյանին ՇՄԶ 4 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ, Էլեոնորա Ղազարյանին ՇՄԶ 4 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Հայկ Չերգեշչյանին ՇՄԶ 3 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր