ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
<<Առողջապահական հաստատությունների կառավարում>> վերապատրաստման կրեդիտավորված ծրագիր

2022թ․ մայիսի 12-ից ՀՀ ԱՆ <<Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ>> ՓԲԸ կողմից <<ՏաՀույս գիտակրթական կենտրոն>> ՍՊԸ հետ համատեղ կազմակերպվում է <<Առողջապահական հաստատությունների կառավարում>> վերապատրաստման կրեդիտավորված ծրագիրը։ Նպատակ․ Զարգացնել ՀՀ բուժհաստատությունների ղեկավար կազմի հմտությունները, զինելով նորարար, առաջադեմ կառավարչական գիտելիքներով և միջազգային լավագույն փորձով։ Դիմումների ընդունում՝ 2022թ․ ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 12-ը Հարցերի դեպքում դիմել ԱԱԻ ուսումնական բաժին։ Հեռ․ +374 77 19-99-82, +374 11 30-00-88

Ծրագիր