ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ-ի Համաճարակաբանության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Համաճարակաբանության արդի հիմնական դրույթները» թեմայով կատարելագործման դասընթաց: Կատարելագործման դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 39 տեսական և 76 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր