ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում (ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ «Էրեբունի բժշկական կենտորն») տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Հասմիկ Քոչարյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր