ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ծնողավարությունը սթրեսային իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի (ԼԱՄՀ), ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոնի, Հայկական ակնաբուժության նախագծի (ՀԱՆ) նախաձեռնությամբ, սույն թվականի հունվարի 15-ից https://www.learnwithopen.org/ կայքում հասանելի է «Ծնողավարությունը սթրեսային իրավիճակներում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը: ԷՈՒՆ-ի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Այն հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ։ Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, բուժքույրեր, հոգեբաններ, կլինիկական հոգեբաններ։

Ծրագիր