ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հետտրավմային աճ»

2023 թվականի սեպտեմբերից կրկնողաբար Երևան քաղաքում միաժամանակ առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Հետտրավմային աճ» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատողներ, կլինիկական հոգեբաններ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 35 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր