ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Վարիկոզ հիվանդության բուժման ժամանակակից էնդովենոզ եղանակները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սիրտ-անոթային վիրաբուժության ամբիոն՝ Հասրաթյան փող. 9) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 27.11-08.12 • Թիրախային լսարան՝ անոթային վիրաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական և 29 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Տիգրան Սուլթանյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, Արամ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր