ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից ստեղծվել է «Հեմոդինամիկ խնդիրների վարումը խորը անհաս երեխաների մոտ» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է medu.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, պատրաստած մասնագետ Հովհաննես Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր