ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ»

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից ստեղծվել է «Արգանդի վզիկի և ձվարանների չարորակ ուռուցքներ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ, որը հասանելի է medu.am հղումով։ ԷՈՒՆ-ի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, իսկ պատրաստած մասնագետ Գրիգոր Բադալյանին՝ ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր