ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի հոկտեմբերի 29-ին Երևանում («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն») տեղի կունենա «Հայաստանի պերիօդոնտոլոգների ասոցիացիա»-ի կողմից «Հայկական մուլտիդիսցիպլինար բժշկության ասոցիացիա»-ի հետ համատեղ կազմակերպվող «Փափուկ հյուսվածքների պլաստիկա ատամների և իմպլանտների շուրջ» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 4 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր