ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում տուբերկուլոզի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցության հրավեր

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հրավիրում է Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի ոլորտում գործունեություն ծավալող ոչ պետական հատվածի ներկայացուցիչներին մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովին (ՄՀՀ) անդամակցելու մրցույթին:

Ծրագիր