ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջության պահպանում, առողջ ապրելակերպ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Ընտանեկան բժշկության ամբիոն) տեղի կունենա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Առողջության պահպանում, առողջ ապրելակերպ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական կրեդիտ և 13 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Միքայել Նարիմանյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական կրեդիտ և 4 գործնական կրեդիտ, Լիլիա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 27 տեսական կրեդիտ և 9 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր