ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման» ընտրանքային հետազոտության իրականացման մրցույթի հրավեր:

«Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման» ընտրանքային հետազոտության իրականացման մրցույթի հրավեր:

Ծրագիր