ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իրավական հարցերն անէսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթացի «Սահմանադրական և քաղաքացիական իրավունք» մասի ծրագիրը (մայիսի 4, 11, 21, 25, հունիսի 8, 15, 2018թ.)

Մայիսի 4, 11, 21, 25 և հունիսի 8, 15, 2018թ., ք. Երևան («Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն) Անէսթեզիոլոգների և ինտենսիվ թերապևտների հայկական միություն, Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի «Առողջապահական իրավունք» խումբ

Ծրագիր