ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելումը բուժքույրական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից 2024թ․-ը կրկնողաբար, ք. Երևան ( «ՍԳԼ ԲԿ Պոլիկլինիկա») «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ • Գրություն՝ 11․09-25․09 • Թիրախային լսարան՝ ընտանեկան բուժքույրեր, տեղամասային բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 47 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, • դասընթավար՝ Լիանա Հովհաննիսյանին շնորհել ՇՄԶ 47 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-23-53-10

Ծրագիր