ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան»

2023թ.-ից շարունակաբար, Գեղարքունիքի մարզում «Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա»-ի կողմից կանցկացվի «Հայաստանում ԱՀԿ հոգեկան առողջության ոլորտում առկա բացերին ուղղված գործողությունների պլան» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար գրել՝ l.v.baghdasaryan@mail.ru:

Ծրագիր