ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Միավ-ի կանխարգելման, հայտնաբերման եվ բուժման հիմունքները» թեմայով դասընթաց

2023թ․-ի սեպտեմբերից կրկնողաբար, ք․ Երևան՝ ՀՀ ԱՆ ԻՀԱԿ ամբուլատոր կլինկա (Աճառյան 2) ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ

Ծրագիր