ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աղետների բժշկություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թվականից կրկնողաբար ք. Երևան (ԵՊԲՀ, Աղետների բժշկության և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն, առցանց՝ Զում հարթակ) Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 25.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10–15 հոգի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 19 տեսական և ՇՄԶ 3 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Պյոտր Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, Նարինե Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և ՇՄԶ 1 գործնական կրեդիտ, Արմինե Տերտերյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, Հասմիկ Հակոբյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ, Լիլիթ Գալստյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր