ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կարճատեսություն» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից, կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Մանկական ակնաբուժության հետբուհական ամբիոն՝ Աբովյան փողոց 60/1) Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ • Գրություն՝ 25.09-29.09 • Թիրախային լսարան՝ մանկական ակնաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Հասմիկ Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 7 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, Հասմիկ Ղարիբջանյանին՝ ՇՄԶ 2 տեսական կրեդիտ և Ահարոն Գաբրիելյանին ՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր