ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնային հիվանդություններ»

«Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից Շաքարախտի համաշխարհային հիմնադրամի հետ համատեղ ստեղծվել է «Ակնային հիվանդություններ» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որը հասանելի է http://dmtool.aecp.am/log-in/ հարթակում: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր