ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նորություններ սրտանոթային պատկերման մեթոդների և սրտային անբավարարության ոլորտում» թեմայով 2-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիումի ծրագիր

2022թ.-ից (կրկնողաբար) Երևանում «Իթերնալ Նեյշն Ֆաունդեյշն Արմենիա» բարեգործական հիմնադրամի կողմից Հայաստանի ընկերներ բժշկական ասոցիացիայի, ՀՕՖ բժշկական շրջանավարտներ ասոցիացիայի և «Գեյթուեյ Արմենիա» բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվող «Նորություններ սրտանոթային պատկերման մեթոդների և սրտային անբավարարության ոլորտում» թեմայով 2-րդ ամենամյա սրտանոթային սիմպոզիումի ծրագիրը: Սիմպոզիումի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, սիմպոզիումի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր