ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկաբարձուհիների վերապատրաստում» թեմայով դասընթաց

2023 թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ-ի Մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և վերարտադրողական բժշկության ամբիոն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ

Ծրագիր