ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանկական նեյրոռադիոլոգիա» թեմայով սեմինար

Մարտի 11, 2024թ., ք․Երևան («Կոնգրես» հյուրանոց) Ռադիոլոգների հայկական ասոցիացիա • Թիրախային լսարան՝ ճառագայթաբաններ, մանկական նյարդաբաններ, մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ` 60 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 3 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ info@armradiology.am

Ծրագիր