ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պուլմոնոլոգիա»

2023 թվականի հունիսի 5-ից մինչև հուլիսի 7-ը կրկնողաբար, ք. Երևանում Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ կողմից կանցկացվի «Պուլմոնոլոգիա» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ թոքաբաններ, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, ֆթիզիատորներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 50 տեսական և 24 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր