ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հիվանդների խնամքի կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց

022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոն՝ Աճառյան փողոց, 1-ին փակուղի, 21 շենք) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ընդհանուր հոգեախտաբանություն։ Հիվանդների խնամքի կազմակերպումը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 20 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Կարինե Թաթարյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։ Միջոցառման կոնտակտային տվյալներ` 010 583 101:

Ծրագիր