ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանեկան բժշկության արդի մոտեցումները հոգեֆիզիկական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման մեջ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիր

«Ընտանեկան բժշկության արդի մոտեցումները հոգեֆիզիկական հիվանդությունների վաղ ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման մեջ» թեմայով գիտագործնական սեմինարի ծրագիրը: Մայիսի 6-10, 2019թ.

Ծրագիր