ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աղիների բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշման ռացիոնալ մոտեցում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Աղիների բորբոքային հիվանդությունների ախտորոշման ռացիոնալ մոտեցում» թեմայով սեմինարի ծրագիր

Ծրագիր