ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միության (asco) քաղցկեղի մուլտիդիսցիպլինար վարման դասընթաց»

Սեպտեմբերի 22-23, 2023 թ., ք․ Երևան («Կոնգրես» հյուրանոց) Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիա, Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միություն (ASCO) • Թիրախային լսարան՝ ուռուցքաբաններ, վիրաբույժներ, ճառագայթային ուռուցքաբաններ, ճառագայթաբաններ, ախտաբանաանատոմներ և կլինիկական մորֆոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 80 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 11 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-93-56-00-48

Ծրագիր