ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը» թեմայով դասընթաց

2022 թվականից կրկնողաբար Երևանում («ԵՊԲՀ Համաճարակաբնության ամբիոն») տեղի կունենա «Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»-ի կողմից կազմակերպվող «Ախտահանումը գործնականում, մանրէազերծում, բժշկական նշանակության գործիքների մշակման ժամանակակից պահանջները, իրականացումը: Դեզինսեկցիայի, դեռատիզացիայի գործնական հարցերը» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և ՇՄԶ 20 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր