ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վեբինար

2021թ. դեկտեմբերի 20-ից 2022թ. փետրվարի 1–ը («Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Բուժքույրական գործի ընդհանուր հիմունքները» թեմայով վեբինար: Վեբինարի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 96 տեսական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր