ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր հասկացությունները․ հիվանդության փուլայինություն, ժամանակի անալիզ մինչև իրադարձությունը, կանխատեսման էֆեկտիվությունը և բարդությունների պրոֆիլակտիկան»

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Ժամանակակից ինֆեկտոլոգիայի կարևոր հասկացությունները․ հիվանդության փուլայինություն, ժամանակի անալիզ մինչև իրադարձությունը, կանխատեսման էֆեկտիվությունը և բարդությունների պրոֆիլակտիկան» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր