ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրթոդոնտի դերը միջդիսցիպլինար թիմի աշխատանքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

.2021թ. օգոստոսից (կրկնողաբար) Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Օրթոդոնտի դերը միջդիսցիպլինար թիմի աշխատանքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր