ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Զարկերակային հիպերտենզիայի ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ սրտաբանության ամբիոն՝ «Էրեբունի» ԲԿ, «Սրտաբանության» ԳՀԻ) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 25.09-06.10 • Թիրախային լսարան՝ սրտաբաններ, թերապևտներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Համլետ Հայրապետյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ, Սվետլանա Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Հազարապետյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ, Ֆլորա Մուրադյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր