ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Խրոնիկ սրտային անբավարարության պաթոգենեզի և բուժման էվոլյուցիաները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց

Շարունակական մասնագիտական զարգացում ՓԲԸ կողմից ստեղծվել է «Խրոնիկ սրտային անբավարարության պաթոգենեզի և բուժման էվոլյուցիաները» թեմայով էլեկտրոնային դասընթաց, որը հասանելի է https://cme.am հղումով։ Էլեկտրոնային դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 ինքնակրթության կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր