ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով դասընթաց

«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների Պլանավորումը եվ իրականացումը՝ գործնական հմտությունների Ուսուցանմամբ» թեմայով դասընթաց

Ծրագիր