ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Սպիրոմետրիա»

2023թ.-ից (կրկնողաբար) Երևան քաղաքում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Սպիրոմետրիա» թեմայով դասընթացի ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ալերգոլոգներ-իմունոլոգներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր