ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը»

2023 թ-ի կրկնողաբար Երևան քաղաքում (կամ առցանց՝ «Զում» հարթակում) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կանցկացվի «Ընտանեկան բժշկության և թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ և թերապևտներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 52 տեսական և 18 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր