ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ Պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց

Սկսած 2022 թվականից (պարբերաբար), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից անցկացվում է «Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ Պարէնտերալ սնուցում» թեմայով 2-շաբաթյա դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր, մանկաբարձներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 17 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր