ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Թերապիայի արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ ներքին հիվանդությունների (նեֆրոլոգիա և պուլմոնոլոգիա) ամբիոն՝ Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոց) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 04․09-20․10 • Թիրախային լսարան՝ թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, թոքաբաներ, նեֆրոլոգներ, գաստրոէնտերոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 70 տեսական և 34 գործնական կրեդիտ. • դասընթացավարներ Արմինե Մինասյանին՝ ՇՄԶ 24 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Արփինե Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, Էռնա Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 24 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Արմինե Սիմոնյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր