ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տնային տնտեսությունների կողմից ՀՀ առողջապահական ծառայությունների և դեղերի ու բժշկական նշանակության ապրանքների վրա կատարված ծախսերի գնահատման ընտրանքային հետազոտություն

ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ, Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր և Տեխնիկական առաջադրանք խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման վերաբերյալ․ «Տնային տնտեսությունների կողմից ՀՀ առողջապահական ծառայությունների և դեղերի ու բժշկական նշանակության ապրանքների վրա կատարված ծախսերի գնահատման ընտրանքային հետազոտություն», CR4/QCBS/A-C/050-21

Ծրագիր