ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Հաստ աղու դիսբիոզի լաբորատոր ախտորոշում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մարէաբանական լաբորատորիայի լաբորանտներ։ Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր