ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով համաժողովի ծրագիր

«Համալսարանական մանկաբուժության արդի խնդիրները» թեմայով համաժողովի ծրագիրը: Մայիսի 17-18, 2019թ.

Ծրագիր