ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էսթետիկ և ֆունկցիոնալ կերամիկական վերականգնումներ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր

«Էսթետիկ և ֆունկցիոնալ կերամիկական վերականգնումներ» թեմայով գիտաժողովի ծրագիր

Ծրագիր